Politika zaštite osobnih podataka

Tvrtka SmartyKids (u daljem tekstu SmartyKids) poštuje pravo na privatnost osobnih podataka svake osobe.

Kako biste koristili određene SmartyKids usluge, programe I proizvodi (u daljem tekstu –SmartyKids proizvodi) možda ćete proći kroz postupak registracije ili dati osobne podatke SmartyKidsu.

Registracija može biti potrebna za pristup određenim značajkama web stranice ili za sudjelovanje u promocijama.

Politika zaštite osobnih podataka objašnjava kako se takvi podaci koriste u skladu sa zahtjevima I normama Europske unije. Pažljivo se upoznajte s ovom Politikom zaštite osobnih podataka I po potrebi postavite svoja pitanja.

Informacije I Upravljanju osobnim podacima:

Knowledge for All D.O.O

Matični broj EIK/BULSTAT: 29476208704

Sjedište I adresa za dopisivanje: Zagreb, ul. Ivana Lučića 2a 10000

Telefonski broj: +385 995451220

Е-mаil: hello@smarty-kids.hr

Web stranica: www.smarty-kids.hr

 

Ova Politika zaštite osobnih podataka regulira odnos između tvrtke SmartyKids I fizičkih I pravnih osoba (u daljem tekstu Korisnici), u vezi s obradom osobnih podataka, uključujući prikupljanje, korištenje, pohranjivanje I sigurnost podataka koje Korisnici pružaju I / ili prikupljaju. Učinak ovih uvjeta zaštite osobnih podataka obuhvaća sve informacije koje SmartyKids I ovlaštene osobe tvrtke koje djeluju u ime SmartyKids mogu dobiti o Korisniku prilikom korištenja bilo kojeg SmartyKids proizvoda.

 

 1. Osobni podaci koje prikuplja I obrađuje SmartyKids

Za potrebe ove Politike zaštite osobnih podataka pod osobnim podacima podrazumijeva se:

 • Informacije (uključujući ali ne ograničavajući sa na osobne podatke), koje Korisnik samostalno daje tvrtki SmartyKids prilikom obavljanja aktivnosti registracije za korištenje SmartyKids proizvoda (uključujući aktivaciju korisničkog računa nakon prve prijave) ili unutar njihove upotrebe (uključujući kreiranje korisničkog računa, kontaktiranje odjela za podršku). Informacije se daju popunjavanjem odgovarajućih obrazaca od strane Korisnika, pri čemu podatke koje daje prilikom popunjavanja neobveznih polja ovih obrazaca Korisnik utvrđuje samostalno.
 • Korisnički podaci – sve informacije koje je Korisnik preuzeo (unio) izravno ili neizravno putem SmartyKids stručnjaka na način predviđen za SmartyKids proizvode. 
 • Ostale informacije o Korisniku koje SmartyKids prima u Uvjetima navedenim u odjeljku 2 ovih Uvjeta privatnosti osobnih podataka.

 

 1. Svrhe prikupljanja I obrade osobnih podataka korisnika

Prikupljanje, pohranjivanje I obrada informacije, prema odjeljku 1. Ove Politike zaštite osobnih podataka, provode se samo I isključivo u slijedeće specifične svrhe:

 • Za identifikaciju korisnika prilikom korištenja SmartyKids proizvoda;
 • Za personalizaciju izvješća o posjetama (uključujući u svrhu pružanja personaliziranih usluga korisniku) I za bilježenje radnji korisnika, SmartyKids koristi kolačiće (Cookies).
 • Za interakciju s Korisnikom u okviru ugovora ili sporazuma sklopljenih sa tvrtkom SmartyKids
 • Za provođenje statističkih I drugih analiza na temelju anonimnih podataka (uključujući razjašnjavanje mišljenja Korisnika o različitim proizvodima i uslugama koje nudi SmartyKids).
 • Za obavještavanje Korisnika o novostima, novim proizvodim ili pružanje drugih relevantnih informacija.

 

 1. Uvjete obrade osobnih podataka korisnika I dijeljenja s trećim stranama 
 • Pohranjivanje (uključujući promjenu I brisanje) osobnih podataka Korisnika provodi se u skladu s funkcionalnostima pojedinih SmartyKids proizvoda, tehničkom dokumentacijom za iste, kao I Licenčnim ugovorom za njihovo korištenje.
 • Dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama provodi sa samo I jedino u jednom od sljedećih slučajeva: 
 • Korisnik je prethodno pristao na takvo širenje. 
 • Dijeljenje osobnih podataka potrebno je za izvršenje ugovora po kojemu je Korisnik ili primatelj ili naručilac, kao I za sklapanje ugovora na inicijativu Korisnika ili ugovora prema kojem će Korisnik biti primatelj ili naručilac.  
 • Dijeljenje je neophodno radi zaštite prava I legitimnih interesa tvrtke SmartyKids ili trećih strana u slučaju da Korisnik prekrši autorska prava tvrtke SmartyKids i/ili relevantni Licenčni ugovor (sporazum). 
 • Dijeljenje osobnih podataka potrebno je za provođenje pravde, izvršenje sudskog akta, akta drugog tijela ili službenika, koji će se izvršiti u skladu sa zakonima teritorija zemlje u vezi s izvršnom vlašću ili drugim slučajevima, predviđenim važećim zakonima teritorije zemlje.. 
 • Pri obradi osobnih podataka korisnika SmartyKids se vodi Općom uredbom o zaštiti podataka EU(General Data Protection Regulation – GDPR).
 1. Razdoblje pohrane osobnih podataka

Administratori čuvaju Vaše osobne podatke onoliko dugo Koliko je potrebno za obradu korespondencije I eventualnih dodatnih radnji. Za oglasne svrhe podaci se čuvaju 5 godina ili do povlačenja privole. Podaci prikupljeni putem korisničkog profila koji ste kreirali čuvaju se do deaktivacije profila, osim ako su nužni za potrebe naknadne financijsko-računovodstvene kontrole. U tom slučaju vrijede rokovi čuvanja knjigovodstvene dokumentacije. 

 1. Ograničenja odgovornosti 
 • SmartyKids ne pokreće objavljivanje osobnih podataka pri korištenju SmartyKids proizvoda, ne kontrolira njihovu pouzdanost I ažurnost, dok SmartyKids zadržava pravo zahtijevati potvrdu točnosti podataka koje mu Korisnik prenosi.
 • Prilikom objavljivanja (pružanja SmartyKidsu) osobnih podataka trećim stranama, Korisnik jamči da je dobio sva potrebna dopuštenja I suglasnosti za te radnje, a također jamči potpuno I bezuvjetno suglasnost tih osoba sa svim odredbama ovih Uvjeta privatnosti osobnih podataka.
 1.  Zaštita osobnih podataka

SmartyKids poduzima potrebne pravne, organizacijske I tehničke mjere ili osigurava njihovo donošenje radi zaštite osobnih podataka od nezakonitog ili slučajnog pristupa istima, uništenja, izmjene, blokiranja, kopiranja, davanja, distribucije osobnih podataka, kao I od drugih nezakonitih radnji u vezi s osobnim podacima uključujući:

 • Pružanje zaštite ovlaštenim sesijama.
 • Konstantno unapređenje načina prikupljanja, pohrane I obrade podataka.

Naša web stranica ne pohranjuje podatke o Vašoj debitnoj ili kreditnoj kartici. Korisnikova je dužnost čuvati povjerljivost korisničkog imena I lozinke koje Vam daje www.smarty-kids.bg Svaka online narudžba preko www.smarty-kids.bg smatrat će se ispravnom ako je prilikom izrade korišteno korisničko ime I lozinka koje je sustav prihvatio kao valjane, bez obzira jeli iste koristila osoba koja nije nositelj ili je to bila neovlaštena osoba.

 1. Prava korisnika

Sukladno važećim propisima, imate sljedeća prava:

 • ispravka: ako smatrate da su Vaši podaci netočni ili nepotpuni, možete zatražiti da se takvi osobni podaci na odgovarajući način izmijene;
 • brisanje: možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u mjeri u kojoj to dopušta zakon;
 • ograničenja: možete zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako bi to bilo u suprotnosti s našom zakonskom obvezom;
 • uložiti prigovor: možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka iz razloga povezanih s Vašom specifičnom situacijom. Imate apsolutno pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, što uključuje profiliranje povezano s takvim izravnim marketingom;
 • povlačenje privole: ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka, imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku; Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka osobe, na temelju privole koju je subjekt dao prije povlačenja kao I na obradi na temelju druge pravne osnove;
 • Pravo na izbor: svaki korisnik ima pravo odbiti davanje svojih osobnih podataka, što može dovesti do odbijanja ponude i/ ili korištenja web stranice. 
 1. Završne odredbe

SmartyKids može jednostrano izmijeniti ove Uvjete privatnosti objavljivanjem njihove najnovije verzije u odjeljku  www.smarty-kids.bg ili https://universe.smarty-kids.eu/. U slučaju nedosljednosti u Politici zaštite osobnih podataka s odredbama Licenčnog ugovora s Korisnikom, mjerodavan je Licenčni ugovor. 

 1. SmartyKids kontakt informacije

U slučaju da imate bilo kakva pitanja vezana za Politiku zaštite osobnih podataka na www.smarty-kids.hr и https://universe.smarty-kids.eu/, prikupljanje I obradu Vaših osobnih podataka tijekom njihovog korištenja, možete pisati na sljedeću e-mail adresu: hello@smarty-kids.hr. 

U slučaju kršenja Vaših prava sukladno gore navedenog ili važećeg zakona o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti žalbu Komisiji za zaštitu osobnih podataka na slijedeći način:

Naziv: Komisija za zaštitu osobnih podataka

Sjedište I adresa za dopisivanje: Bugarska, grad Sofija 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov 2

Telefonski broj: +359 2 915 3518

Web stranica: www.срdр.bg 

SmartyKids